Bottenfauna i Blekinge län 2001

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-86810-92-8

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Bottenfauna i Blekinge län2001

Bottenfauna i Blekinge län 2001. Undersökning av bottenfaunan vid 36 lokaler i rinnande vatten

Kontakt