Blekingekusten- västra Hanöbukten 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2002:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1402-6198
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
107
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Blekingekusten

Under 2001 genomförde Högskolan i Kalmar, SMHI och TOXICON i Landskrona den samordnade kustkontrollen i
Hanöbukten. I provtagningarna ingick såväl vatten- och sedimentundersökningar som undersökningar av biologiska variabler.

Kontakt