Blekingekusten- västra Hanöbukten 2001

Om publikationen

Löpnummer: 2002:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1402-6198

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 107

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Blekingekusten

Under 2001 genomförde Högskolan i Kalmar, SMHI och TOXICON i Landskrona den samordnade kustkontrollen i
Hanöbukten. I provtagningarna ingick såväl vatten- och sedimentundersökningar som undersökningar av biologiska variabler.

Kontakt