Biologisk inventering vid Tromtö

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1402-6198

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Biologisk inventering vidTromtö, Karlskrona kommun

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge genomfördes
en marin inventering av havsområdet i Tromtö naturreservat med omgivande vatten. Total
inventeringsyta var ca 16 kvadratkilometer.

Kontakt