Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Biologisk inventering vid Tromtö

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1402-6198
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Biologisk inventering vidTromtö, Karlskrona kommun

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge genomfördes
en marin inventering av havsområdet i Tromtö naturreservat med omgivande vatten. Total
inventeringsyta var ca 16 kvadratkilometer.

Kontakt