Årsredovisning för "Typområden på jordbruksmark"

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Årsredovisning för”Typområden på jordbruksmark”

Årsredovisning för ”Typområden på jordbruksmark”
Gärds Köpinge, Smedstorp, Asmundtorp, Snogeröd och Heaby Skåne och Blekinge län 2001/2002

Kontakt