Växtnäringsförlust till vatten

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Rapport Växtnäringsförluster till vatten

Växtnäringsförluster till vatten i Hörviksbäckens avrinningsområde. Redovisning av mätresultat 1993 till 2000, Hörviksbäcken, Blekinge län

Kontakt