Växtnäringsförlust till vatten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Rapport Växtnäringsförluster till vatten

Växtnäringsförluster till vatten i Hörviksbäckens avrinningsområde. Redovisning av mätresultat 1993 till 2000, Hörviksbäcken, Blekinge län

Kontakt