Utvärdering av grundvattendata från den regionala miljöövervakningen i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Utvärdering av grundvattendata från den regionalamiljöövervakningen i Blekinge

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har fått i uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge län att utvärdera länets nuvarande program för övervakning av grundvatten. Programmetomfattar regelbundna analyser av grundvatten från 13 brunnar vid vattenverk, 21 privata brunnar i jordbruks- eller skogsmark samt 30 källor.

Kontakt