Flodkräfta i Blekinge län -Preliminära skyddsområden 2001

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-86810-86-3

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Flodkräfta i Blekinge län -Preliminära skyddsområden 2001

Flodkräftan (Astacus astacus) klassas i Naturvårdsverkets artdatabank som en sårbar art, vilket innebär att man bedömer den löpa stor risk att dö ut i vilt tillstånd i ett ”medellångt” tidsperspektiv. I ett försök att bromsa utvecklingen och bevara flodkräftan som art i den Svenska faunan gav Fiskeriverket och Naturvårdsverket 1998 ut ett åtgärdsprogram för bevarande av flodkräftan.

Kontakt