Årsredovisning av ”Typområden på jordbruksmark”

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Årsredovisning för”Typområden på jordbruksmark”

Årsredovisning för ”Typområden på jordbruksmark”
Gärds Köpinge, Smedstorp, Asmundtorp,
Snogeröd, Förslöv, Vemmenhög och Heaby
Skåne och Blekinge län 2000/2001

Kontakt