2001 Inventering av fisksamhällen vid Tromtö i Blekinge, augusti 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2001-Inventering av fisksamhällen vid Tromtö i Blekinge, augusti 2001
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport-2001-Inventering av fisksamhällen vidTromtö i Blekinge, augusti 2001 

Provfisken genomfördes i augusti 2001 på 36 slumpvis utvalda lokaler på
2–10 m djup i havsområdet vid Tromtö i Karlskrona skärgård. Fångsterna
dominerades av kustlevande sötvattenarter med abborre och mört som dominanter.

Kontakt