Miljögifter i blåmussla längs svenska Östersjökusten

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-86810-74-X
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Miljögifter i blåmussla

Föreliggande undersökning bygger på insamling och kemisk analys av blåmussla från ett antal föreslagna
referenslokaler under sensommaren 1999. På flertalet av lokalerna har sedimentprovtagningar tidigare utförts. Utöver dessa har tillkommit områden på Gotland och i Skåne.

Kontakt