Årsredovisning av ”Typområden på jordbruksmark”

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Typområden på jordbruksmark

Årsredovisning för ”Typområden på jordbruksmark” (JRK) Gärds Köpinge, Smedstorp, Asmundtorp,
Snogeröd, Förslöv, Vemmenhög och Heaby
Skåne och Blekinge län

Kontakt