Årsredovisning av ”Typområden på jordbruksmark”

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Typområden på jordbruksmark

Årsredovisning för ”Typområden på jordbruksmark” (JRK) Gärds Köpinge, Smedstorp, Asmundtorp,
Snogeröd, Förslöv, Vemmenhög och Heaby
Skåne och Blekinge län

Kontakt