Rödlistade kärlväxter i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-86810-64-2

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 111

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Rödlistade kärlväxter i Blekinge

I Föreningen Blekinges Flora´s regi pågår en omfattande inventering av rödlistade (hotade och sällsynta) växter i länet. Förutom kärlväxter, inventeras också svampar, lavar, mossor och kransalger.

Kontakt