Rödlistade kärlväxter i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-86810-64-2
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
111
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Rödlistade kärlväxter i Blekinge

I Föreningen Blekinges Flora´s regi pågår en omfattande inventering av rödlistade (hotade och sällsynta) växter i länet. Förutom kärlväxter, inventeras också svampar, lavar, mossor och kransalger.

Kontakt