Övervakning av små våtmarker (<5 ha) i Blekinge län.

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91 86810 91X

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Övervakning av små våtmarker

I studien har våtmarker mindre än 5 ha inventerats med hjälp av IR-flygbilder från 1986 och
återinventerats med hjälp av digitala ortofoton från 1996, tillsammans med övrigt adekvat digitalt underlagsmaterial. Någon minsta tolkad yta har ej angivits, utan även mycket små våtmarker har tolkats i den mån det varit möjligt.

Kontakt