Landlevande mollusker i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 97-86810-63-4

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 63

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Landlevande mollusker

Grunden till rapporten är den omfattande markfaunainventeringen som bedrevs vid Göteborgs Naturhistoriska Museum, framförallt under tiden 1920-70, med tyngdpunkt på landlevande snäckor. I rapporten ges förslag till övervakning av rödlistade arter och artrika lokaler samt effekten av försurningen på landlevande snäckor i allmänhet.

Kontakt