Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Landlevande mollusker i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
97-86810-63-4
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
63
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Landlevande mollusker

Grunden till rapporten är den omfattande markfaunainventeringen som bedrevs vid Göteborgs Naturhistoriska Museum, framförallt under tiden 1920-70, med tyngdpunkt på landlevande snäckor. I rapporten ges förslag till övervakning av rödlistade arter och artrika lokaler samt effekten av försurningen på landlevande snäckor i allmänhet.

Kontakt