Glacialrelikta kräftdjur

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-86810-65-0
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Glacialrelikta kräftdjur i Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge har lämnat i uppdrag åt Björn Kinsten att undersöka förekomsten av glacialrelikta kräftdjur i tre sjöar i länet. Undersökningen har utförts under perioden 20-21 juli 1998.

Kontakt