Glacialrelikta kräftdjur

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-86810-65-0

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Glacialrelikta kräftdjur i Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge har lämnat i uppdrag åt Björn Kinsten att undersöka förekomsten av glacialrelikta kräftdjur i tre sjöar i länet. Undersökningen har utförts under perioden 20-21 juli 1998.

Kontakt