Elfiske i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91- 868 I 0-66-9
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Elfiske i Blekinge län 1998

Elfiske i Blekinge län 1998. En undersökning av fiskfaunan vid 21 lokaler

Kontakt