Elfiske i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91- 868 I 0-66-9

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Elfiske i Blekinge län 1998

Elfiske i Blekinge län 1998. En undersökning av fiskfaunan vid 21 lokaler

Kontakt