Bottenfauna i Blekinge län 1999

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-86810-73-1
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Bottenfaunan

En undersökning av bottenfaunan vid 36 lokaler i rinnande vatten.

Kontakt