Bottenfauna i Blekinge län 1999

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-86810-73-1

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Bottenfaunan

En undersökning av bottenfaunan vid 36 lokaler i rinnande vatten.

Kontakt