Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bottenfauna i Blekinge län 1998

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-86810-67-7
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
97
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Bottenfauna i Blekinge län 1998 

Bottenfaunaundersökningar har genomförts på 15 lokaler i rinnande vatten. Detta i syfte att få ett underlag för behovet av framtida kalkningsverksamhet. Bottenfauna­undersökningar är ett viktigt komplement till de vatten­kemiska provtagningarna genom att man direkt undersöker
de organismer som primärt påverkas av förändringar i miljön.

Kontakt