Bottenfauna i Blekinge län 1998

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-86810-67-7

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 97

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Bottenfauna i Blekinge län 1998 

Bottenfaunaundersökningar har genomförts på 15 lokaler i rinnande vatten. Detta i syfte att få ett underlag för behovet av framtida kalkningsverksamhet. Bottenfauna­undersökningar är ett viktigt komplement till de vatten­kemiska provtagningarna genom att man direkt undersöker
de organismer som primärt påverkas av förändringar i miljön.

Kontakt