Växtnäringsförluster från jordbruksmark

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1998

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Växtnäringsförluster från jordbruksmark

Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge - Årsrapport 1997/98 med resultat från sju jordbruksområden.

Kontakt