Övervakning av sjöhjortron

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-86810-58-8

Publiceringsår: 1998

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Övervakning av sjöhjortron

Sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii), en makroskopisk cyanobakterie som är indikatorart för
näringsfattiga, icke-humösa klarvattensjöar, har rapporterats från tre sjöar i Blekinge: Horsasjön i
Ronneby kommun, Vitavatten (Rösjö) och Vitavatten (Baggeboda) i Olofströms kommun.

Kontakt