Nätprovfiske i Blekinge 1997

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
261
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Nätprovfiske i Blekinge 1997

På uppdrag av Länsstyrelsens miljövårdsenhet i Blekinge län utfördes under augusti 1997 en undersökning av fiskfaunan i 18 stycken sjöar spridda över länet. Undersökningen som be­stod av standardiserat provfiske med översiktsnät omfattade försurningskänsliga och kalkade sjöar belägna inom Lyckebyåns, Silletorpsåns, Nättrabyåns, Listerbyåns, Vierydsåns, Bräkneåns, Årydsån/Hällarydsåns, Mieåns, Mörrumsåns, Gallåns och Skräbeåns vatten­system. De undersökta sjöarnas genomsnittliga storlek var 20 ha och medeldjupet låg strax under 11 m.

Kontakt