Nätprovfiske i Blekinge 1997

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1998

Sidantal: 261

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Nätprovfiske i Blekinge 1997

På uppdrag av Länsstyrelsens miljövårdsenhet i Blekinge län utfördes under augusti 1997 en undersökning av fiskfaunan i 18 stycken sjöar spridda över länet. Undersökningen som be­stod av standardiserat provfiske med översiktsnät omfattade försurningskänsliga och kalkade sjöar belägna inom Lyckebyåns, Silletorpsåns, Nättrabyåns, Listerbyåns, Vierydsåns, Bräkneåns, Årydsån/Hällarydsåns, Mieåns, Mörrumsåns, Gallåns och Skräbeåns vatten­system. De undersökta sjöarnas genomsnittliga storlek var 20 ha och medeldjupet låg strax under 11 m.

Kontakt