Förslag till övervakningsprogram för grundvattnet i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-86810-59-6
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Övervakningsprogram för grundvattnet i Blekinge

Syftet med programmet för övervakning av grundvattnet i Blekinge är att långsiktigt övervaka grundvattenkvaliteten i länet, med tyngdpunkt på problemen med försurningsskador. Blekinge är ett av de län i Sverige som hårdast har drabbats av försurningen av mark och vatten.

Kontakt