Förslag till övervakningsprogram för grundvattnet i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-86810-59-6

Publiceringsår: 1998

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Övervakningsprogram för grundvattnet i Blekinge

Syftet med programmet för övervakning av grundvattnet i Blekinge är att långsiktigt övervaka grundvattenkvaliteten i länet, med tyngdpunkt på problemen med försurningsskador. Blekinge är ett av de län i Sverige som hårdast har drabbats av försurningen av mark och vatten.

Kontakt