Elfiskeundersökningar i Blekinge 1997

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1998

Sidantal: 113

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Elfiskeundersökningar 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län utfördes under sensonunaren 1997 clfiskeundersökningar på 21 st lokaler spridda inom Lyckcbyåns, Silletorpsåns, Nättrabyåns, Listerbyåns, Vierydsåns, Bräkneåns, Årydsån/Hällarydsåns, Mieåns, Östra och Västra Orlundsåns, Gallåns och Skräbcåns vattensystem.

Kontakt