Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bottenfauna i Blekinge län 1997

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-86810-57-X
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
148
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Bottenfauna i Blekinge län 1997. 

Bottenfauna i Blekinge län 1997.
En undersökning av bottenfaunan i sex sjöar och vid tjugotvå lokaler i rinnande vatten

Kontakt