Bottenfauna i Blekinge län 1997

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-86810-57-X

Publiceringsår: 1998

Sidantal: 148

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Bottenfauna i Blekinge län 1997. 

Bottenfauna i Blekinge län 1997.
En undersökning av bottenfaunan i sex sjöar och vid tjugotvå lokaler i rinnande vatten

Kontakt