Växtnäringsförluster från jordbruksmark

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 

Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge. Årsrapport 96/97 med resultat från sju jordbruksområden.

Kontakt