Växtnäringsförluster från jordbruksmark

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 

Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge. Årsrapport 96/97 med resultat från sju jordbruksområden.

Kontakt