Hotade svamparter i Blekinge 1996

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-86810-56-1

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Hotade svamparter

Hotade svamparter i Blekinge 1996. Beskrivning av lokaler och en förteckning över rödlistade arter

Kontakt