Hotade svamparter i Blekinge 1996

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-86810-56-1
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Hotade svamparter

Hotade svamparter i Blekinge 1996. Beskrivning av lokaler och en förteckning över rödlistade arter

Kontakt