Sjöar i Blekinge 1995

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-86810-55-3

Publiceringsår: 1996

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Sjöar i Blekinge 1995

Länsstyrelsen har sedan 1982 ansvaret för planering och kalkning av sjöar och vattendrag i länet. Fram till dags dato har ca 60 000 ton kalk spridits i ca 450 sjöar i länet.

Kontakt