Miljöövervakning i Blekinge fram till 1996

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91,86810, 53

Publiceringsår: 1996

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport Miljöövervakning

Rapporten är en sammanställning av de olika miljöövervakningsaktiviteter som pågår eller som har drivits inom Blekinges gränser. Rapportens material inhämtades och användes av Åsa Erlandsson då det första förslaget till ett Regionalt program för miljöövervakning i Blekinge skrevs under 1994.

Kontakt