Inventering av sjöhjortron

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1995

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport inventering sjöhjortron

Under sommaren 1994 har förekomsten av sjöhjortron Nostoc zetterstedtii inventerats i Småland och Blekinge.

Kontakt