Inventering av sjöhjortron

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1995
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport inventering sjöhjortron

Under sommaren 1994 har förekomsten av sjöhjortron Nostoc zetterstedtii inventerats i Småland och Blekinge.

Kontakt