Handlingsprogram till år 2010 Miljön i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1995
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport
Detta är en dummybild för publikationsbilden.

Med utgångspunkt i tidigare beskrivning av miljöhoten,
förslag till regionala miljömål och åtgärder samt remissvaren har länsstyrelsen i detta handlingsprogram gjort en bedömning av vilka miljöproblem som är mest
angelägna att utarbeta en regional strategi för.

Kontakt