Förslag till miljöövervakningsobjekt i vattendrag i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1995
Sidantal:
195
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Miljöövervakning vattendrag

Förslagen grundar sig på sammansättningen av vattenlevande smådjur.

Kontakt