Förslag till miljöövervakningsobjekt i vattendrag i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1995

Sidantal: 195

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Miljöövervakning vattendrag

Förslagen grundar sig på sammansättningen av vattenlevande smådjur.

Kontakt