Källor i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-86810-48-0

Publiceringsår: 1994

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Källor i Blekinge

En studie av det ytliga grundvattnet 1984-1991

Kontakt