Flodpärlmussla

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1994

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Flodpärlmussla

Förekomst i Mieån på vissa utvalda sträckor, 1994

Kontakt