Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av flodpärlmusslan i Silletorpsån

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1990
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Flodpärlmusslan Silletorpsån

Sommaren 1990 utförde jag en inventering, rörande förekomsten av flodpärl­musslor, i Silletorpsån. Målsättningen med undersökningen var främst att inventera kända mussellokaler och jämföra resultaten med två tidigare utförda undersökningar (Björk, 1962 och Persson, 1981), för att därigenom försöka utröna i vilken utsträckning flodpärlmusslebestånden påverkats de senaste 30 åren.

Kontakt