Inventering av flodpärlmusslan i Silletorpsån

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1990

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Flodpärlmusslan Silletorpsån

Sommaren 1990 utförde jag en inventering, rörande förekomsten av flodpärl­musslor, i Silletorpsån. Målsättningen med undersökningen var främst att inventera kända mussellokaler och jämföra resultaten med två tidigare utförda undersökningar (Björk, 1962 och Persson, 1981), för att därigenom försöka utröna i vilken utsträckning flodpärlmusslebestånden påverkats de senaste 30 åren.

Kontakt