Mörrumsån- en å med hotad bottenfauna?

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1986

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Mörrumsån hotad bottenfauna

Med anledning av att lax avlidit inom Mörrums fiskodlingar under vårfloden 1984-85 har vi undersökt bottenfaunamaterial från Mörrumsån. Avsikten var att se om bottenfaunan i Mörrumsån förändrats i tid och eller rum.

Kontakt