Mörrumsån- en å med hotad bottenfauna?

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1986
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Mörrumsån hotad bottenfauna

Med anledning av att lax avlidit inom Mörrums fiskodlingar under vårfloden 1984-85 har vi undersökt bottenfaunamaterial från Mörrumsån. Avsikten var att se om bottenfaunan i Mörrumsån förändrats i tid och eller rum.

Kontakt