Flodpärlsmusslor i Bräkneån

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1983
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Flodpärlsmusslor i Bräkneån

Under vårt år som elever på Ekologilinjen på Blekinge
läns folkhögskola har vi under en längre period undersökt flodpärlmusslor i Bräkneån. Vår avsikt var att få en helhetsbild av förekomsten av musslor i den blekingska delen av ån.

Kontakt