Flodpärlsmusslor i Bräkneån

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1983

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Flodpärlsmusslor i Bräkneån

Under vårt år som elever på Ekologilinjen på Blekinge
läns folkhögskola har vi under en längre period undersökt flodpärlmusslor i Bräkneån. Vår avsikt var att få en helhetsbild av förekomsten av musslor i den blekingska delen av ån.

Kontakt