Kalkningsplan

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1982

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Kalkningsplan

Mark och vetter i Sverige utsätts sedan några årtion­
den för en kraftig syretillförsel. Främst beror dette
på en ökad förbränning av fossila bränslen såväl inom
som utom landet.

Kontakt