Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kalkningsplan

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1982
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Kalkningsplan

Mark och vetter i Sverige utsätts sedan några årtion­
den för en kraftig syretillförsel. Främst beror dette
på en ökad förbränning av fossila bränslen såväl inom
som utom landet.

Kontakt