Grundvattendata 1969-1979 Kommunala vattentäkter

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1980
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Grundvattendata

Avsikten med denna sammanställning är att ge en första uppfattning 0111 grundvattenkvaliteten i Blekinge län under en tioårsperiod.

Kontakt