Grundvattendata 1969-1979 Kommunala vattentäkter

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1980

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Grundvattendata

Avsikten med denna sammanställning är att ge en första uppfattning 0111 grundvattenkvaliteten i Blekinge län under en tioårsperiod.

Kontakt