Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Blekingesjöar -försurningsstudie del 2

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1978
Sidantal:
122
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Blekingesjöar

Rena och friska sjöar har fram till våra dagar varit en själv­ klarhet i vårt sjörika land, Vi har kunnat utnyttja sjöar och åar för vår vattenförsörjning, för fiske och andra rekreations­ ändamål och uppskattat vattnens estetiska värde för landskaps­bilden.

Kontakt