Blekingesjöar -försurningsstudie del 2

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1978

Sidantal: 122

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Blekingesjöar

Rena och friska sjöar har fram till våra dagar varit en själv­ klarhet i vårt sjörika land, Vi har kunnat utnyttja sjöar och åar för vår vattenförsörjning, för fiske och andra rekreations­ ändamål och uppskattat vattnens estetiska värde för landskaps­bilden.

Kontakt