Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Bevarandeplaner i Blekinge

Klicka på respektive kommun för att hitta samtliga bevarandeplaner.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Björkenabben SE0410188.PDFöppnas i nytt fönster 1.4 MB 2018-04-16 11.50
Hanö_SE0410158_2016.PDFöppnas i nytt fönster 1.4 MB 2018-04-16 11.50
Hjärthallaberget SE0410187.PDFöppnas i nytt fönster 2.2 MB 2018-04-16 11.50
Kråkenabben nordvast_SE0410189_2016.PDFöppnas i nytt fönster 1.9 MB 2018-04-16 11.50
Kråkenabben_SE0410157_2016.PDFöppnas i nytt fönster 1.3 MB 2018-04-16 11.50
Listershuvud SE0410012.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2018-04-16 11.50
Näsnabbarna SE0410155_2016.PDFöppnas i nytt fönster 1.3 MB 2018-04-16 11.50
Pukaviksbukten_SE0410068_2016.PDFöppnas i nytt fönster 2.2 MB 2018-04-16 11.50
Ryssberget_SE0410152_2016.PDFöppnas i nytt fönster 2.5 MB 2018-04-16 11.50
Siesjö ö_beslut 150615 Bil.3 Skötselplan.pdföppnas i nytt fönster 17.3 MB 2018-04-16 11.50
Sillnas_SE0410156_2016.PDFöppnas i nytt fönster 1.7 MB 2018-04-16 11.50
Skinsagylet SE0410057.PDFöppnas i nytt fönster 2.3 MB 2018-04-16 11.50
Spraglehall_SE0410066_2016.PDFöppnas i nytt fönster 1.5 MB 2018-04-16 11.50
Stiby backe_SE0410010_2016.PDFöppnas i nytt fönster 2.3 MB 2018-04-16 11.50
Tocken_SE0410190_2016.PDFöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-04-16 11.50
Valje SE0410062.PDFöppnas i nytt fönster 2.3 MB 2018-04-16 11.50
Vastra Torsö_SE0410065_2016.PDFöppnas i nytt fönster 1.6 MB 2018-04-16 11.50
Värhult SE0410234.PDFöppnas i nytt fönster 2 MB 2018-04-16 11.50

Kontakt