Detta är en Länkad Layout. Den används för att lägga in de nationella texterna.
Dubbelklicka på denna modul för att byta länkningen till den nationella texten.
Vill du ha fler textblock, högerklicka och välj kopier sedan klistra in för att skapa ett till block.

Vill du ta bort den länkade layouten, högerklicka och välj ta bort.

 

Vill du använda samma textblock på flera ställen du sätta upp detta en gång på en av sidorna, sedan högerklicka på den länkade layouten och välja kopiera. Därefter går du till sidan du vill ha likadan information på och klistra in den länkade layouten och lägger den på lämplig plats.

Vatten- och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Kontakt