Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver.

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. I första hand behöver samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta till exempel äldre och sjuka. Det innebär att du inledningsvis behöver kunna klara dig själv.

Du är en del av Sveriges beredskap

Alla som bor i Sverige behöver bli bättre på att klara svåra påfrestningar på vårt samhälle. Myndigheter, regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att viktiga samhällsfunktioner fungerar, även vid kris och krig. Men ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla som bor här. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) satsat på att öka kunskapen och utveckla information om detta till invånarna.

Informationen är ett verktyg för att du ska kunna ta ditt ansvar och bidra till vår gemensamma säkerhet och beredskap. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. På så sätt medverkar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning både i fred och i krig.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30