Krisberedskapsveckan 2019

Årets krisberedskapsvecka är den 6-12 maj.

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver.

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. I första hand behöver samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta till exempel äldre och sjuka. Det innebär att du inledningsvis behöver kunna klara dig själv.

Klicka dig igenom vår interaktiva flyer nedan - kanske hittar du något som du kan ha nytta av...

Krisberedskap i Belkinge

Gemensamt ansvar

Alla som bor i Sverige behöver bli bättre på att klara svåra påfrestningar på vårt samhälle, menar regeringen. Myndigheter, landsting och regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att viktiga samhällsfunktioner fungerar, även vid kris och krig. Men ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla som bor här. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) satsat på att öka kunskapen och utveckla information om detta till invånarna.

Varför är informationen viktig?
Informationen är ett verktyg för att du ska kunna ta ditt ansvar och bidra till vår gemensamma säkerhet och beredskap. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. På så sätt medverkar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning både i fred och i krig.

Krisberedskapsveckan 6 - 12 maj en nationell kampanj som ska stärka beredskapen och få människor att vara förberededda om en samhällskris uppstår. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför kampanjen varje år tillsammans med bland andra kommuner och frivilligorganisationer.

Flera kommuner i länet har olika aktiviteter, utställningar och information om vad du behöver ha i din egen krislåda hemma.

Du hittar direktlänkar till de kommuner i länet som på olika sätt uppmärksammar krisberedskapsveckan nedan.

Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats

Karlshamns kommunlänk till annan webbplats

Karlskrona kommunlänk till annan webbplats

Podcast

Lyssna på podcasten "Om krisen kommer" och lär dig mer om hur samhället fungerar i en kris eller katastrof och vad du själv kan göra för att förbereda dig. Alla avsnitt går att hitta i appar för podcast som finns i smarta telefoner. 

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/forbered-dig-for-kris/podcast-och-film-om-krisen-kommer/#panel9555länk till annan webbplats


Filmer

MSB samarbetar med armbryterskan Heidi Andersson som visar enkla tips för hushållet inom områdena Mat, Vatten, Värme och Kommunikation.

Tips - SVT-serien Nedsläckt land

Du har väl inte missat att SVT visat serien Nedsläckt land under våren? I serien får tio deltagare prova på att klara sig i ett samhälle helt utan el. Vad krävs för att klara sig om krisen är ett faktum? Serien kan vara en bra utgångspunkt för att fundera över din egen hemberedskap. Se alla avsnitten på SVT Play.länk till annan webbplats

Om krisen kommer

Du hittar väl din broschyr

Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå.
Därför fick MSB i samarbete med Försvarsmakten, Sveriges kommuner och regioner, de frivilliga försvarsorganisationerna och länsstyrelserna i uppgift att ta fram broschyren.

Även ett utbildningsunderlag till landets högstadieskolor har tagits fram med bland annat en illustrerad diskussionsduk (spel) för att tidigt skapa intresse hos den yngre befolkningen.

För dig som privatperson finns bra och konkreta tips under relaterad information nedan. 

Dinsäkerhet.se (Om kris och krig)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar Länsstyrelsen kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris.

Vi behöver öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig inför samhällskriser och höjd beredskap.

2019 blir tredje gången som Krisberedskapsveckan genomförs.

Kontakt